ส่งเสริมการถ่ายทอดการสอนของอาจารย์
สร้างเสริมศักยภาพการเรียนรู้ของนักเรียน

สร้างเสริมศักยภาพการเรียนรู้ของนักเรียน

การแบ่งปันบันทึกโน้ตการเรียน+การถามตอบ

เพิ่มพูนความเข้าใจและกระตุ้นแรงจูงใจในการเรียนโดยการศึกษาในหมู่นักเรียนด้วยกันเอง

การแบ่งปันบันทึกโน้ตการเรียน

การแบ่งปันบันทึกโน้ตการเรียน
ปัญหาการไม่เข้าใจเนื้อหาจะหมดไปผ่านการได้เห็นมุมมองการถ่ายทอดเรื่องราวเดียวกันนั้นในอีกรูปแบบหนึ่งผ่านโน้ตที่กลั่นกรองข้อมูลโดยอีกหลายๆคน ดั่งสำนวน "หลายหัวดีกว่าหัวเดียว"

การถามตอบ

การถามตอบ
การถามตอบโดยอาจารย์ นอกจากจะได้คำตอบที่ถูกต้องทั้งต่อผู้ถามและเพื่อนร่วมชั้นแล้ว ยังกระตุ้นให้เกิดการซักถามและการเรียนรู้ของนักเรียนอีกด้วย

ไทม์ไลน์

สามารถตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องเช่นคำตอบสำหรับคำถามที่คุณโพสต์และความคิดเห็นต่อโพสต์ของคุณได้ที่หน้านี้

หน้าของฉัน

สามารถดูโน้ตที่ได้กระทำการ「ถูกใจ」หรือที่ได้ตั้งคำถามไว้ได้ที่หน้านี้

ติดตาม

สามารถได้รับการแจ้งเตือนทันทีที่ผู้เขียนโน้ตที่คุณติดตามผลงานได้มีการเผยแพร่โน้ตใหม่

ตัวอย่างคุณประโยชน์การใช้งานสำหรับผู้เรียน

การศึกษาเพิ่มเติมนอกเวลาเรียน・การศึกษาทางไกล・สื่อเพื่อการเรียนการสอน・การศึกษาเสริมพิเศษ

ทั้งการแบ่งปันความรู้ความเข้าใจระหว่างนักเรียนก็ดี การตั้งคำถามค้นหาคำตอบก็ดี ต่างเป็นกิจกรรมเพื่อการกระตุ้นการใฝ่เรียนรู้การแบ่งปันช่วยเหลือผู้อื่นต่อนักเรียนทุกคน ให้เกิดความกลมเกลียวและมีกำลังใจในการช่วยเหลือกันเรียนและเข้าใจเนื้อหามากกว่าการแข่งขันกันเพียงอย่างเดียว ทำให้ไม่รู้สึกโดนทอดทิ้ง ตามไม่ทัน จนหมดกำลังในการเรียน เน้นการเป็นสถาบันการเรียนรู้ที่ช่วยเหลือเอาใจใส่ลูกหลานที่จะเป็นอนาคตของชาติต่อไป อีกทั้งยังเป็นโอกาสให้ผู้สอนสามารถประเมินความเข้าใจของผู้เรียนได้อีกด้วย

ส่งเสริมการถ่ายทอดการสอนของอาจารย์

การแบ่งปันประสบการณ์ + การก้าวข้ามอุปสรรค

ส่งเสริมการแบ่งปันประสบการณ์การสอนที่มีร่วมกันเพื่อนำมาประยุกต์ใช้เพื่อก้าวข้ามอุปสรรคต่างๆ
ในการเรียนการสอนและเพิ่มศักยภาพภาวะผู้นำ

การแบ่งปันประสบการณ์

สามารถสะสมความรู้และประสบการณ์ในรูปแบบโพสต์แบบอัลบั้มเพื่อแบ่งปันกับอาจารย์ท่านอื่นๆ และเป็นฝ่ายรับชมของอาจารย์ท่านอื่นได้ด้วย เป็นสังคมแบ่งปันประสบการณ์เพื่อส่งต่อภูมิความรู้ทักษะต่ออาจารย์รุ่นต่อๆไปที่มารับช่วงต่อ

การก้าวข้ามอุปสรรคในการเรียนการสอน

ฟังค์ชั่นการถามตอบจะช่วยแก้ปัญหาและความท้าทายของอาจารย์ในลักษณะที่เป็นง่ายเป็นกันเองและยังเก็บเป็นคลังความรู้ไว้ใช้ต่อไปในภายภาคหน้าได้อีกด้วย

ไทม์ไลน์

สามารถเลือกการส่งข้อความหรือข้อมูลต่างๆอย่างเฉพาะเจาะจงไปยังกลุ่ม ระดับชั้น สาขาวิชา แผนก หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องได้อย่างง่ายดาย

การสื่อสารภายใน

อาจารย์ในสาขาวิชาเดียวกันสามารถสื่อสารเกี่ยวกับงาน กิจกรรม การบ้าน การเรียนการสอนต่างๆด้วยกันได้อย่างง่ายดาย

教師向け導入事例

การช่วยเหลืออาจารย์รุ่นใหม่

การแบ่งปันเนื้อหาการสอนและความรู้ความเข้าใจระหว่างอาจารย์และการให้คำปรึกษาและแก้ปัญหาที่ประสบพบเจออย่างเอาใจใส่เป็นแต่ละกรณีด้วยฟังค์ชั่นการถามตอบแทนตำราคู่มือ. ด้วยการสนับสนุนอาจารย์ที่ยังรวบรวมประสบการณ์และความรู้ด้วยพลังขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพก็จะช่วยเพิ่มอัตราการเพิ่มหรือธำรงค์ไว้ซึ่งจำนวนของอาจารยรุ่นใหม่ๆให้ประสิทธิ์ประสาทวิชาต่อไปยังเด็กรุ่นต่อไปต่อได้

เหมาะสมกับสถานศึกษาทุกรูปแบบและทุกระดับชั้น

ผ่านการแบ่งปันประสบการณ์การสอนและเนื้อหาสื่อการเรียนการสอนที่สร้างขึ้นโดยอาจารย์ผู้สอนและการใช้เป็นสถานที่สำหรับการเรียนรู้ผ่านการสื่อสารระหว่างอาจารย์ การรวบรวมและแบ่งปันความรู้ความเข้าใจของอาจารย์ผู้สอนทำให้การสอนของอาจารย์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพในทุกๆระดับชั้นของการศึกษา

การจัดการ

การจัดการ

ในหน้าจอการจัดการที่สามารถใช้งานได้จากบนคอมพิวเตอร์ คุณสามารถใช้ฟังก์ชันพื้นฐานของแอพพลิเคชันรวมถึงการตั้งค่าทั่วไป รวมทั้งการส่งข้อความไปยังอาจารย์ที่เฉพาะเจาะจงได้อย่างง่ายดาย

Clear คือ?

แอพพลิเคชั่นด้านการเรียนรู้ทีมีผู้ใช้ 2 ล้านคนใน 5 ประเทศ

Clear คือแอปพลิเคชั่นสำหรับการแบ่งปันโน้ตสำหรับนักเรียน ปัจจุบันมีการเปิดตัวบันทึกโน้ตการเรียนจำนวน 200,000 ฉบับและมีผู้ใช้มากกว่า 2 ล้านคนในญี่ปุ่น ไต้หวัน ไทย อินโดนีเซีย จีนีใต้ที่ใช้เป็นชุมชนการเรียนรู้

ClearS เป็นบริการที่พัฒนาเพิ่มขึ้นจาก Clear เพื่อการใช้งานสำหรับสถาบันการศึกษาเช่นโรงเรียน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาและโรงเรียนสอนพิเศษ และสถาบันการศึกษาต่างๆอีกมากมาย

apple google

ติดต่อสอบถาม

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและถูกต้องเพื่อการติดต่อกลับค่ะ